ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Արփի Սոլար ընկերությունն իր գործընկեր ֆինանսական կառույցների հետ առաջարկում է իր հաճախորդներին լիզինգի և վարկային լավագուն պայմաններ։

Իրավաբանական անձանց համար

Գազաֆիկացված համայնք Չգազաֆիկացված համայնք
Կանխավճար սկսած 0% 0%
Տարեկան տոկոսադրույք սկսած 9.40% 8%
Ժամկետ սկսած 48 ամիս 96 ամիս
Սպասարկման վճար 0 0

Ֆիզիկական անձանց համար

Գազաֆիկացված համայնք Չգազաֆիկացված համայնք
Կանխավճար սկսած 0% 0%
Տարեկան տոկոսադրույք 9.80% 8%
Ժամկետ 120 ամիս 96 ամիս
Սպասարկման վճար  սկսած 0% 0
armenՖինանսավորում